Clicky
Domov Kvíz
Asexuálny človek

(Po anglicky asexual person alebo ace)

Asexualita je súčasťou asexuálneho spektra. Na jednom konci spektra sa nachádza allosexualita (ľudia, ktorí pociťujú sexuálnu priťažlivosť) a na druhom asexualita (ľudia, ktorí sexuálnu príťažlivosť nepociťujú). Všetko medzi tým sa nazýva asexuálne spektrum. Ide o ľudí, ktorí sexuálnu príťažlivosť pociťujú iba občasne alebo iba pri určitých podmienkach. Asexualita je teda sexuálna orientácia, ktorá sa nachádza na jednom konci asexuálneho spektra. Asexuálni ľudia nepociťujú sexuálnu príťažlivosť k ľuďom žiadneho rodu, môžu však stále pociťovať romantickú a/alebo iné formy príťažlivosti.

Existuje rozdiel medzi pojmami asexualita a aromantizmus. Zatiaľ čo asexualita sa vzťahuje na sexuálnu príťažlivosť, aromantizmus označuje ľudí, ktorí nepociťujú romantickú príťažlivosť. Nie všetci asexuálni ľudia sú aromantickí a rovnako to platí aj naopak.

Čítaj viac:

Asexualita: Čo to vlastne znamená?

Asexuality.org

Ďalšie články
Gej