Clicky
Domov Kvíz
Binarita

(Po anglicky the binary)

Binarita je systém, v ktorom existujú iba dve možnosti. Pri počítačoch je to 1 a 0 - on a off.
Keď hovoríme o binarite v rode, myslíme tým rozdelenie rodu a pohlavia na dve možnosti, muž a žena, bez priestoru na výnimky.

Mnohí ľudia vedia, že pohlavie a rod nie je to isté. Zatiaľ čo rod je zhluk sociálnych kategórií, ktoré sú vysoko premenlivé v závislosti na históriu a kultúru, pohlavie je označenie pre zhluk biologických znakov, ktoré môžeme pozorovať.
Pohlavie však nie je ani zďaleka tak binárne, ako si možno myslíme. Existuje mnoho ľudí, ktorých primárne pohlavné znaky nie sú jednoznačne ženské ani mužské (Intersex). Nehovoriac o fakte, že sekundárne pohlavné znaky sú ešte väčšmi rôznorodé. Od mužov s gynekomastiou (veľkými prsnými žľazami) po ženy s vysokými hladinami testosterónu. Áno, pre väčšinu ľudí platí, že chromozómy XX = maternica + vaječníky + vagína + vulva a chromozómy XY = semenníky + penis. Výnimiek je však príliš veľa na to, aby sme ich mohli nazvať “závadami”. Sú to jednoducho ďalšie variácie, čo znamená, že pohlavie nie je binárne.

Koncept binarity slúži aj na označenie tých, ktorí a ktoré svoju rodovú identitu pociťujú striktne iba mužsky alebo iba žensky. Binarita je spoločnosťou vnímaná ako norma. Binárny človek môže byť cisrodový alebo transrodový a môže mať akúkoľvek sexuálnu orientáciu. Väčšina ľudí (aj z LGBT+ komunity) sú binárni.

Ďalšie články