Clicky
Domov Kvíz
Bisexuálny človek

(Po anglicky bisexual person)

Bisexualita je orientácia, pri ktorej človek pociťuje náklonnosť ku viac ako jednému rodu. To môže znamenať príťažlivosť ku mužom a ženám, alebo k iným rodom. Pre niektorých ľudí bisexualita znamená príťažlivosť k presne dvom rodom - tieto dva rody nemusia byť striktne muži a ženy.

Bisexualita má dlhú históriu, na ktorú ľudia často zabúdajú. V roku 1990 bol v Amerike vydaný takzvaný “Bisexuálny Manifest” (The Bisexual Manifesto), ktorý o bisexualite hovorí ako o fluidnej (t.j. premenlivej a nestatickej) a inkluzívnej identite, ktorej cieľom nie je vytvoriť exkluzívnu komunitu so striktnými pravidlami. Naopak išlo o identitu, ktorá prijímala všetkých, ktorých nepriťahoval striktne iba jeden rod. Už v tých časoch bisexuálne komunity vnímali existenciu viac ako dvoch rodov a svoju identitu teda tiež vnímali oveľa komplexnejšie ako len: “človek, ktorého priťahujú muži a ženy”.

Bohužiaľ, tento kontext sa hlavne kvôli naratívom populárnych médií často stráca a aj v dnešnej dobe nájdeme ľudí, ktorí sa voči bisexualite vymedzujú a tvrdia, že táto orientácia je transfóbna a neinkluzívna. Mnoho ľudí kvôli tejto stigme začalo používať iné, viac špecifické termíny, ktorými označujú svoju identitu. Jedným z nich je napríklad pansexualita.

Ďalšie články
Gej