Clicky
Domov Kvíz
Coming out


“Coming out” je anglický pojem, ktorý pomenúva proces zverenia sa so svojou identitou okoliu. Tento proces môže byť dlhodobý a plánovaný, ale aj veľmi spontánny a nárazový. Podľa toho o akú situáciu ide. Existuje aj takzvaný vnútorný coming out. Vnútorný coming out označuje vnútorný proces uvedomovania a akceptovania vlastnej identity. Akceptovanie samého seba samozrejme nemusí prísť iba po dlhom rozmýšlaní, je napojený aj na externé faktory. Samotný coming out je v tomto prípade však čisto interný, ide teda špecificky o moment, kedy si daná kvír osoba prizná, že nie je cis-het. Coming out väčšinou nie je jednorázová záležitosť. Rodina, noví aj starí priatelia a známi, dokonca v niektorých prípadoch lekári, zamestnávatelia či úplne náhodní ľudia, sú všetko ľudia, ktorým sa kvír človek môže vyoutovať. Či už úmyselne, alebo nie.

Je dôležité podotknúť, že coming outy nie sú vždy robené osobou, ktorej sa to týka. Niekedy sa stane (či už chceme alebo nechceme), že ľudia, ktorí už o identite danej osoby vedia, túto informáciu predajú ďalej niekomu, kto o tom ešte nevedel. V takýchto prípadoch je bezpečnosť a súkromie daného kvír človeka na prvom mieste. Nie je vhodné len tak hovoriť o niekoho identite bez toho, aby s tým daný človek nebol oboznámený a v poriadku. Mnoho LGBT+ ľudí si totižto nepraje byť out pred ľuďmi, ktorým to nepovedali sami.

Coming out je pre každého kvír človeka veľmi osobná a špecifická záležitosť, skúsenosti s ním sú neskutočne rôznorodé. Je preto neskutočne dôležité vedieť skonštatovať svoju situáciu a nikdy seba ani nikoho iného do coming outu nenútiť.

Ďalšie články