Clicky
Domov Kvíz
Kvír človek

(Po anglicky queer person)

Keď hovoríme o LGBT+ komunite, tak niekedy namiesto akronymu použijeme jednoducho slovo “queer” alebo “kvír”. Akronym tejto komunity totižto nie je statický, neustále sa vyvíja. LGBT, LGBT+, LGBTI, LGBTQ, LGBTQIA+, a mnohé ďalšie sú používané v rôznych kútoch sveta v rôznych kontextoch. Neexistuje jednotná skratka, ktorá by zahŕňala skutočne každú identitu bez akejkoľvek prioritizácie. Preto si mnohí ľudia začali prisvojovať označenie kvír, čo v preklade zo starej angličtiny znamená “zvláštny” alebo “iný”. V krajinách, ktoré hovoria anglicky má tento termín svoju históriu aj ako nadávka, aj ako identita, a teda ani toto označenie nie je jednotne používané celou komunitou.

Na Slovensku je toto slovo celkom nové, nemáme s ním tak komplexnú históriu, a preto mnohí (hlavne mladí) LGBT+ ľudia ho používajú čoraz viac a viac.

Slová homosexualita a homosexuál sa v posledných rokoch používajú menej a menej, pretože spájajú príťažlivosť k rovnakému rodu s negatívnymi konotáciami. Tieto slová vznikli ako medicínske termíny na pomenovanie duševného ochorenia a sú väčšinou používané pri homofóbnych prejavoch. Preto je lepšie použiť slovo gej. Kvír je teda slovo, ktoré v sebe zahŕňa všetkých ľudí, ktorí nie sú cisrodoví a heterosexuálni (cis-het). Mnohí ľudia, ktorí sa nevedia alebo nechcú zaradiť do špecifických identít (ktorí zároveň vnímajú, že nie sú cis-het) používajú kvír ako označenie ich identity.

Ďalšie články
Gej