Clicky
Domov Kvíz
Nebinárny človek

(Po anglicky non-binary/enby/NB)

Pri nebinárnosti najprv musíme vedieť, čo znamená rodová identita. Rodová identita je vnútorná schopnosť jednotlivca hlboko prežívať svoj rod. Rodová identita môže byť binárna alebo nebinárna. Binárne rodové identity sú mužská a ženská (viac v článku: binarita). Nebinárne rody sú všetky ostatné, čiže všetko medzi tým, pod tým a nad tým. Nebinárny človek nemusí pociťovať príslušnosť k žiadnej rodovej identite alebo naopak, ku viacerým naraz. Nebinárni ľudia sú teda ľudia, ktorých rodová identita nie je mužská ani ženská, ale akákoľvek iná, prípadne žiadna. Niektorí nebinárni ľudia sa identifikujú ako transrodoví, keďže sa ich rodová identita nezhoduje s biologickým pohlavím priradeným pri narodení.

Ďalšie články