Clicky
Domov Kvíz
Čo je to rodová identita?

(Po anglicky gender identity)

Často sa nám mýlia alebo nepoznáme rozdiel medzi pojmami rod a pohlavie, preto začneme definíciou týchto dvoch slov. Pomôže nám to lepšie porozumieť rodovú identitu.

Biologické pohlavie je prideľované pri narodení na základe viacerých biologických faktorov, ako napríklad pohlavné chromozómy, vnútorné a vonkajšie pohlavné orgány. Pohlavia rozlišujeme tri: mužské, ženské a intersex. Intersex ľudia nezapadajú ani do jedného z binárnych pohlaví. Podľa prideleného pohlavia nás potom okolie vníma a prideľuje nám isté sociálne roly.

Rod, na rozdiel od pohlavia, nie je viditeľný voľným okom. Rod je prepojený so správaním, identitou a rolou v spoločnosti.

Rodová identita je teda to, čo prežívame, ako sa cítime a ako sa vnímame. Je to schopnosť hlboko vnútorne prežívať svoj rod. Ak sa rodová identita jedinca zhoduje s ich biologickým pohlavím, ide o cisrodového človeka a ak nie, tak ide o transrodového človeka. Viac v článkoch: Transrodový človek a Cisrodový človek.

Rodové identity môžu byť binárne alebo nebinárne, podľa toho, či zapadajú do binárnych rodových kategórií, viac v článku: Nebinárny človek

Príklady rodových identít sú napríklad arodovosť, nebinárnosť alebo cisrodovosť.

Ďalšie články