Clicky
Domov Kvíz
Transrodový človek

(Po anglicky transgender person)

Termín transrodovosť zahŕňa veľké spektrum rodových identít, binárnych aj nebinárnych, ktoré majú jedno spoločné: Ich rodová identita je rozličná, od tej priradenej pri narodení.
Čo to znamená?
Tak ako bolo už spomínané v článku o rodovej identite, pri narodení je každému a každej z nás pridelené pohlavie (muž/žena/intersex), podľa tohto rozdelenia nás potom okolie vníma a prideľuje nám isté vlastnosti a sociálne role. Človek, ktorý sa neskôr v živote nestotožňuje s kategóriou, ktorá mu bola pridelená pri narodení, je transrodový (skratka trans).

Príklad: Pri narodení sa pozreli na Barborine vonkajšie pohlavné orgány, uvideli, že má penis a zaškrtli v papieroch, že jej pohlavie je mužské. Neskôr v živote jej táto kategória začala prekážať. Nechce byť vnímaná ako muž. Začne používať ženské zámená a svoje rodné meno vymení za meno Barbora. Identifikuje sa ako žena.

Možno ste si všimli, že v príklade o Barbore hovoríme už v ženskom rode a nepoužívame jej rodné meno. Aj keď v minulosti transrodoví ľudia používali iné mená a zámená, hovoríme o nich v akomkoľvek štádiu uvedomovania si svojej identity v ich preferovanom rode a s ich vybraným menom. Zabránime tak nielen negatívnym pocitom zo strany danej trans osoby, ale aj prípadnému nechcenému outovaniu.
Mnoho trans ľudí podstupuje medicínsku a/alebo právnu tranzíciu, vďaka ktorým môžu získať fyzické črty či legálne dokumenty, ktoré odzrkadľujú ich vnútorne prežívaný rod.
Nie všetci trans ľudia si prajú podstúpiť tranzíciu a nie všetci ľudia, ktorí podstúpia tranzíciu si prajú svoj trans status zatajovať. Sú to veľmi osobné a individuálne rozhodnutia, ktoré ovplyvňuje veľa faktorov.

V minulosti boli takíto ľudia označovaní pojmom “Transsexuál”, tento pojem je však zastaralý. Ide o medicínsky termín, ktorý je dodnes na slovensku používaný na diagnostikovanie transrodovosti ako poruchy. Žijeme v krajine, kde je stále drvivá väčšina transrodových ľudí nútená do sterilizácie pri zmene údajov na dokladoch a preto je používanie tohto termínu nevhodné. Transrodoví ľudia sú transrodoví ľudia, nie “Transsexuáli” či “Transky” (toto slovo je zas používané na fetišizáciu a dehumanizáciu trans ľudí).

Videá k téme transrodovosti:

Jsme Trans

Rodová identita: všetci sme v prvom rade ľudia | Christián Havlíček | TEDxBratislava

Teplá vlna: Zara Kromková - úžasná žena, aktivistka a mentorka LGBTI ľudí

Ďalšie články
Gej