Clicky
Domov Kvíz
Jednoducho kvír
Čo je to Jednoducho Kvír?

Jednoducho kvír je online web stránka, ktorá zhromažďuje a zdieľa informácie o LGBT+ terminológií. Naše poslanie je zvýšiť povedomie a informovanosť slovenských ľudí o LGBT+ tématike. Veríme, že základná znalosť o rôznych sexuálnych orientáciách a rodových identitách je prvým krokom ku vzájomnému porozumeniu a tolerancií. Na Slovensku veľmi často používame anglickú terminológiu, preto sa Jednoducho kvír snaží sprístupniť a popularizovať kvír pojmy a termíny v slovenčine.
Získaj svoju hviezdu
Začať
Čo znamená
L
G
B
T
Gej je človek, ktorý sa plne alebo aspoň čiastočne identifikuje ako muž a priťahujú ho iba ľudia, ktorí sa taktiež identifikujú plne alebo aspoň čiastočne ako muži.